Algemene informatie over RentiR
Informatie over wat RentiR te bieden heeft.
Een visuele indruk van de applicatie.
 
Algemene informatie over RentiR
Informatie over licenties en het participatie model.
Contact informatie.
 
 
Rentir is een web-based woonruimte-
verdeelsysteem dat op maat is ontwik-
keld in opdracht van woningcorporaties
in Nederland en gekenmerkt wordt door
flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid.